کارمان

خرمای مجول، پادشاه خرماها یا خرمای پادشاهان، گران‌ترین خرمای جهان! این خرما، یکی از ارقام خرماهای شیرین است که از لحاظ کیفیت در زمره مرغوب‌ترین و باکیفیت‌ترین انواع خرما محسوب می‌شود و به همین جهت به پادشاه خرماها شهرت یافته است. علاوه بر طعم شیرین و لذیذش،...

پسته‌ای که در محصولات کارمان استفاده می‌شود، از سفری پر ماجرا می‌آید. سفری که از سال‌های بسیار دور، شاید حتی سه هزار سال پیش، در همین خاورمیانۀ امروزی آغاز شده است. زمین‌های خشک و کویری ایران، همیشه محل مناسبی برای کشت و رشد درخت پسته بوده...