درباره ما

«کارمان» نامش را از کارمانیا، نام باستانی کرمان، گرفته است.

ما در کارمان با پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله، به دنبال به روز ساختن دانش و مهارت‌های خود رفته‌ایم و به کمک تیم متخصصی از رشته‌های مدیریت، طراحی، بازاریابی و فروش، صنایع غذایی و کشاورزی دست به تولید محصولات جدیدی بر پایۀ پسته و خرما زده‌ایم. محصولاتی که هم برای هموطنان داخل ایران نو و جذاب باشد و هم در بازار جهانی توانایی عرض اندام داشته باشد.

پسته‌های طعم‌دار، خرمای مغزدار، گیمُو، دراژه و گرانولا، از نسل اول محصولات «کارمان» هستند که هر کدام وصف حال و داستان شنیدنی خودشان را دارند. در تولید محصولات «کارمان» از مواد اولیە‌ای ممتاز استفاده می‌کنیم که چندین بار دستچین شده‌اند؛ به عنوان نمونه می‌توانیم به خرمای مجول، معروف به پادشاه خرماها و پستۀ اکبری اشاره کنیم. همچنین برای عرضۀ این محصولات، دست به طراحی بسته‌بندی‌های مینیمال و چشم‌نوازی زدیم تا معرف کیفیت و اصالت آنها باشد. فرآوری و بسته‌بندی محصولات در خطوط تولید کرمان و تهران انجام می‌شود که تحت استانداردهای FSSC و ۹۰۰۱ ISO کار می‌کنند. این استانداردهای بین‌المللی، ضامن سلامت و کیفیت محصولات «کارمان» است.